WITAMY W SERWISIE

"Zapomnianym przez wielu, przez nielicznych wspominanym." Płynący czas nieubłaganie zaciera pamięć o tych, którzy w tamtym czasie walcząc o ocalenie - przegrali. Oddzieleni od swych rodzin, nierozumiejący szaleństwa i zezwierzęcenia jakiego byli świadkiem, często spoglądają na nas ze starych fotografii, pragnąc zachować się w naszej pamięci. To właśnie z myślą o nich powstała ta strona - pomnik, by nikt i nigdy o nich nie zapomniał.

O czym, po co i dlaczego...

        Idea,zapoczątkowana ukazaniem się książki autorstwa Leszka Koconia pt. „Zaginieni 1939 – 1945 – postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu” Tom I – powiat łomżyński, zaowocowała narodzinami powyższej strony. Strony, która w swym założeniu ma być pomnikiem postawionym przez nas żyjących tym, którym nie dane było przetrwać wojennej zawieruchy. Wojna zaciera pamięć o jej uczestnikach, akta i dokumenty często są mocno zniszczone, a często ich po prostu brakuje. Obecnie dzieci i wnukowie osób zaginionych często nie są świadomi losów swoich przodków; słyszeli może od bliskich zdawkowe informacje, ale poza tym ich wiedza jest niepełna.

        Często prezentowane na tej stronie biogramy są jedynym i ostatnim śladem dla tych, którzy pamięć o swoich przodkach chcą zachować. Dają realną szansę na dalsze poszukiwania i uzupełnienie luk w posiadanej wiedzy. Biogramy osób zaginionych powstają w oparciu o obwieszczenia sądowe publikowane po wojnie w Monitorach Polskich, które także wywieszane były w miejscach publicznie dostępnych. Zawierają one garść podstawowych informacji o danej osobie, których dostarczają akta i bliscy zaginionego. Często są to informacje zdawkowe, ale też często możemy w nich znaleźć fakty nieznane. Rozszerzeniem tych obwieszczeń są akta postępowań sądowych, których sygnatury umieszczane są na końcu każdego biogramu. Akt tych, o ile zachowały się do dnia dzisiejszego, należy szukać w Archiwach Państwowych. Biogramy owe będą sukcesywnie publikowane na łamach powyższej strony, nie ograniczać się będą one oczywiście tylko do terenu powiatu łomżyńskiego, ale dotyczyć będą terenów całej Polski. Zdarzać się będzie mogło, choć nie będzie to zjawiskiem powszednim, że osoba zaginiona po pewnym czasie się odnalazła; wtedy posiadaczy takowej informacji prosiłbym o przesyłanie sprawdzonych informacji w celu napisania sprostowania. Jakkolwiek Monitory Polskie zawierają bardzo dużo informacji, to zdaje sobie sprawę że wiele osób może mieć dane o zaginionych bliskich, które nie zostały zgłoszone do sądów z jakichkolwiek powodów, a które powinny zostać umieszczone w powyższym wykazie. Wszystkich mających takowe informacje, zachęcam do przesłania ich na adres kontaktowy, zostaną one po zweryfikowaniu umieszczone na stronie z odpowiednią adnotacją odnośnie osoby zgłaszającej. Tak w krótkim zarysie przedstawia się koncepcja jakiej przyświecać będzie działalność tego portalu.

         Jak zapewne zauważyliście, informacje te nie będą jedynymi jakie dane będzie Wam tu znaleźć. Oprócz działu biogramów, systematycznie powiększać się będzie dział poświęcony publicystyce w szerokim tego słowa rozumieniu. Co to oznacza? Możliwość znalezienia informacji, które nie są powszechnie dostępne i znane. Mam tu na myśli pewne zagadnienia, traktowane często po macoszemu przez innych, a które nie mniej ważne, zasługują na jakąkolwiek wzmiankę. Będą to przeróżne ciekawostki, analizy i artykuły źródłowe, które często kurzą się w archiwach, a warte są odkurzenia. Ponadto ambicją moją jest stworzenie w przyszłości szerokiego kompendium wiedzy o filmie – będzie to sukcesywnie powiększana baza recenzji filmów wojennych, traktujących o tamtym burzliwym okresie. Taka sama idea przyświeca również działowi poświęconemu słowu pisanemu – często na rynku ukazują się naprawdę ciekawe pozycje, które każdy szanujący się miłośnik historii II Wojny Światowej powinien mieć na półce. Wszelkie pytania proszę kierować na adres kontaktowy podany na stronie.


Piotr Kocoń