Druga wojna światowa – aby nigdy nie zapomnieć

Druga wojna światowa – aby nigdy nie zapomnieć

“Zapomnianym przez wielu, przez nielicznych wspominanym”. Pamięć jest ulotna, mijają długie lata, które dzień po dniu zacierają pamięć o największych bohaterach. Bohaterach walczących o wolność. Walczyli o ocalenie, starali się zachować ludzką twarz w najstraszniejszych czasach, w jakich przyszło żyć. Wielu z nich przegrało, straciło to, co najcenniejsze. Byli oddzieleni od swoich najbliższych, nie byli w stanie zrozumieć okrucieństw i bestialstwa każdego dnia, który przyszło im przeżyć.

Wspomnienia, które pozostały

Niekiedy możemy oglądać ich na starych fotografiach, czytać listy i wspomnienia, nieliczne urywki z czasów, w których walczyli, kochali, po prostu próbowali żyć. Teraz już ich nie ma. Pozostała tylko niema, niewypowiedziana nigdy prośba, by ich wysiłek i heroiczna walka nie zostały zapomniane przez kolejne pokolenia. By przywrócić pamięć o największych bohaterach walczących o wolność została stworzona ta strona. Ma być swoistym pomnikiem, pamiątkową księgą, która przywróci z mroku zapomnienia tych, o których powinniśmy pamiętać. I dbać o to, by nigdy ich waleczne czyny nie zostały zapomniane.

Bestialskie czasy

Druga wojna światowa była największą wojną światową w historii. Jej ramy czasowe zamykają się od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (na terenie Europy jej koniec możemy przyjąć 8-9 maja 1945 roku). Krwawe walki rozgrywały się w prawie całej Europie, wschodniej i południowo-wschodniej Azji, północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na wszystkich oceanach. Za wydarzenie rozpoczynające drugą wojnę światową przyjmuje się atak Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 roku.

Agresja na Polskę

Symbolem rozpoczęcia agresji na ziemie polskie był nalot na Wieluń, którego dokonała eskadra 4 Floty Powietrznej pod dowództwem feldmarszałka Wolframa von Richthofena. Kolejnymi symbolicznymi wydarzeniami były ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na gdańskim Westerplatte przez pancernik zwany “Schleswig Holstein” oraz Obrona Mostów Tczewskich. Agresja na Polskę nastąpiła w wyniku wykonywania podjętych przez III Rzeszę dyrektyw planu “Fall Weiss” (w języku polskim “Plan Biały”. 17 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez ZSRR.

Front zachodni

W tym samym czasie co walki na ziemiach polskich, na froncie zachodnim rozgrywały się również walki. Przez Niemców zwane były “Sitzkrieg” ( w języku polskim “wojna siedząca”), natomiast przez Francuzów Drôle de guerre (w języku polskim “dziwna wojna”). Było to następstwo wypowiedzenia przez Francję i Wielką Brytanię wojny III Rzeszy, co miało miejsce 3 września 1939 roku. Wydarzenia te obejmowały okres od zaprzestania faktycznych działań wojennych na lądzie (zwanych ofensywą w Saarze), co miało miejsce w październiku 1939 roku aż do rozpoczęcia kampanii francuskiej w maju 1940 roku.

Koniec wojny

W Europie drugą wojnę światową zakończyło podpisanie 7 maja 1945 roku w Reims dokumentu zwanego aktem bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, który wyszedł w życie 8 maja tego samego roku. Z kolei działania wojenne na świecie zostały zakończone podpisaniem 2 września 1945 roku aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii. Miejscem podpisania był pokład pancernika USS Missouri, który stacjonował w Zatoce Tokijskiej.

Dodaj komentarz