Polskie ofiary II Wojny Światowej

Polskie ofiary II Wojny Światowej

Wojna zawsze oznacza ofiary wojskowe oraz cywilne. Druga wojna światowa okazał się najbardziej krwawym konfliktem w historii. Stratę wśród wojskowych i ludności cywilnej zarejestrowało niemal każde państwo na świecie, a straty państw, które uczestniczyły w wojnie przez całe 6 lat oscylują w milionach. Jednym z państw, które poniosło najwięcej ofiar wśród ludności była Polska. Jako arena działań zbrojnych wojska III Rzeszy i armii radzieckiej, zapisała się w historii jako krwawe pole bitwy. Ile obywateli Rzeczypospolitej poniosło śmierć w trakcie działań wojennych?

Największe straty biologiczne w historii

Jak ustaliła specjalna komisja powołana po zakończneniu wojny w 1945 roku, Polska odniosła największe straty ludności spowodowane działaniami wojennymi. Według ekspercki wyliczeń śmierć poniosło około 220 osób na 1000 mieszkańców. Biuro Odszkodowań Wojennych powołane w 1947 roku ogłosiło, że II Wojna Światowa przyniosła śmierć około 6 milionów Polakom, w tym 3 milionom Żydów polskiego pochodzenia. W samych działań wojennych zginęło 600 tysięcy osób. W gettach oraz obozach śmierci śmierć poniosło około 3,5 miliona Polaków. Natomiast w więzieniach dla żołnierzy, obozach lub wskutek epidemii chorób wywołanych zaniedbaniem higieny w ośrodkach karnych zginęło niemal 1,3 miliona osób. Do tego należy doliczyć ludność cywilną, która poniosła śmierć na skutek głodu czy wycieńczenia. W ten sposób zginęło nawet pół miliona Polaków.

Jaki odsetek Polaków poniósł śmierć?

Z danych statystycznych z okresu przedwojennego i powojennego wynika, że śmierć poniosło około 22% populacji kraju. W wyniku celowych eksterminacji polskiej inteligencji przeprowadzanych w dużej mierze przez władze radzieckie zginęło 39% polskich lekarzy, 30% naukowców, 30% nauczycieli wyższej i podstawowej edukacji oraz 28% księży. Większość morderstw dokonywano w niemieckich obozach koncentracyjnych lub podczas obowiązkowych wywózek polskiej inteligencji na tereny ZSRR. W języku niemieckim figuruje specjalne określenie na ludobójstwo polskiej inteligencji – Intelligenzaktion. Największą, biorąc pod uwagę liczbę zabójstw, akcją cząstkowa III Rzeszy była tzw. Akcja AB przeprowadzona w roku 1940. W wyniku Akcji AB zamordowanych zostało około 4 tysiące przedstawicieli polskiej inteligencji mieszkających na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 

Zatajanie ludobójstwa

Do roku 1989 w Polsce istniał zakaz mówienia i pisania o masowym morderstwie polskiej inteligencji z rąk radzieckiego okupanta. Do strat ludności cywilnej i wojskowej nie zaliczano ludobójstwa za granicami ZSRR, a nawet żołnierzy, którzy bohatersko poświęcili swoje życie podczas kampanii wrześniowej. W skutek masowego mordu ze strony radzieckiej ginęli oficerzy wojskowi oraz ich rodziny, polscy uczeni, przedstawiciele kościoła oraz uczestnicy wszelkich ruchów oporów. Niektóre zbrodnie do niedawna przypisywano Niemcom, czego sztandarowym przykładem jest zbrodnia katyńskie, gdzie śmierć poniosło 21768 obywateli Polski. Aktualna liczba szacowanych strat ludności z tytułu zbrodni radzieckich to około 500 tysięcy ofiar.

Dodaj komentarz