Polskie straty materialne podczas II Wojny Światowej

Polskie straty materialne podczas II Wojny Światowej

Skutkami II Wojny Światowej była strata milionów bezcennych ludzkich żyć oraz zabytków kultury europejskiej, które obserwowały bieg historii od tysięcy lat. Rzeczpospolita, jako państwo, które najdosadniej doświadczyło niemieckiej wojny wyniszczającej, straciło niemal 220 na każde 1000 mieszkańców. Oprócz makabrycznych strat biologicznych, każda wojna niesie za sobą straty materialne. Jak wyglądało to w przypadku Rzeczypospolitej?

Oświadczenie Reparacyjnej Konferencji w Paryżu

W 1946 roku odbyła się specjalna Reparacyjna Konferencja, która wyliczyła oraz ogłosiła starty materialne każdego z państw uczestniczących w działaniach II Wojny Światowej. Według raportu Międzynarodowej Reparacyjnej Konferencji łączne straty materialne Polski wyniosły około 17 miliardów dolarów. Oznaczało to stratę rzeczową niemal 600 dolarów na mieszkańca. Był to wynik nieporównywalny i bezprecedensowy. Z raportu wynikało również, że zniszczonych zostało niemal 40% polskich dóbr kulturalnych, które jednoznacznie wycenia się na bezcenne. Dodatkowo, pod naciskiem państw zwycięskich Rzeczpospolita musiała odstąpić Związkowi Radzieckiemu niemal 50% swoich terytoriów. Za głównego winnego stratom materialnym powszechnie uznaje się wojska niemieckie, a większość grabieży wystąpiła na ternie okupacji niemieckiej.

Czego zniszczono najwięcej?

Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku ogłosiło własne powojenne szacunki, które wskazywał straty w ludziach oraz majątku narodowym i całym dorobku kulturowym. Podczas działań wojennych zniszczono niemal 38% majątku sprzed roku 1939. Zniszczonych zostało 160 tysięcy budynków mieszkalnych, 14 tysięcy fabryk, 200 tysięcy sklepów i około milion gospodarstw domowych. Miastem, które najmocniej ucierpiało w skutek działań wojennych jest Warszawa. Ocenia się, że zniszczono ponad 85% głównej substancji miejskiej. Zaginęło około 90% dorobku kulturowego, wliczając w to zniszczone zabytki. Na terenie okupowanej Warszawy zniszczono:

  • 25 muzeów
  • 35 teatrów
  • 655 kin
  • oraz ponad 300 domów ludowych.

Doszukano się około 500 tysięcy udokumentowanych rabunków dzieł sztuki, których szacunkowa wartość wynosiła niemal 11 miliardów dolarów.

Zniszczone ośrodki użyteczności publicznej

Prywatne zabudowania nie były jedynym celem niemieckich nalotów. Szacuje się, że podczas II Wojny Światowej zniszczono nawet 5 tysięcy szkół podstawowych oraz 300 szkół średnich i wyższych. Oprócz tego zniszczono instytuty badawcze, naukowe i budynku fundacji. Straty materialne nie ominęły również służby zdrowia. Podczas działań okupacyjnych zniszczonych zostało 350 szpitali i niemal 2 tysiące gabinetów lekarskich i innych ośrodków zdrowia. Ponadto, celem nalotów zostały ośrodki przemysłowe. Pod gruzami spoczęło 60% budynków przemysłu chemicznego, poligraficznego i elektrotechnicznego. Zniszczonych zostało 50% fabryk odzieżowych, spożywczych oraz metalurgicznych. Jak można się domyślać, celne ataki miały za zadanie jak największe opóźnienie gospodarcze okupowanego państwa. Skutki zniszczeń materialnych z tytułu II Wojny Światowej odczuwamy do dzisiaj.

Dodaj komentarz