Sławni Polacy zaginięci podczas II Wojny Światowej

Sławni Polacy zaginięci podczas II Wojny Światowej

Skutki II Wojny Światowej odbiły się echem na całym świecie. Wiele rodzin straciło swoich bliskich, a jeszcze więcej na zawsze utraciło z nimi kontakt.  Ogromna liczba znanych poetów, wojskowych i uczonych do dzisiaj uznaje się za zaginionych. Czyje losy nadal nie są do końca znane?

Zaginiony polski olimpijczyk – Stefan Adamczak

Urodzony w Cesarstwie Niemieckim Stefan był z zawodu ślusarzem. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej, a swoją służbę zakończył jako sierżant. Po wojnie wyjechał do Poznania, a około tygodnia później dołączył do Wojska Polskiego. Jako sierżant brał udział w walkach polsko-ukraińskich, a za swoje zasługi zdobył Krzyż Walecznych. Swoją karierę wojskową kontynuował jako instruktor w wojskowej szkole gimnastycznej. W 1924 uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale mimo świetnych wyników nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego. Stefan Adamczyk był 10-krotnym mistrzem Polski, a wśród polskich sportowców uznawany był za wzór żołnierza i sportowca. Jego sportową pasję tragicznie przerwał wybuch II Wojny Światowej. Jako świetnie przeszkolony wojskowy uczestniczył w kampanii wrześniowej. Stefan Adamczyk został uznany za zaginionego krótko po bohaterskiej obronie Katowic w 1939 roku. Do dziś jego losy pozostały tajemnicą.

Wielki malarz i poeta Młodej Polski

Bogusław Adamowicz urodził się w Mińsku, również w tym mieście skończył gimnazjum ogólnokształcące. Swoją karierę malarską rozpoczął studiami w Paryżu, by w 1920 roku przeprowadzić się do Warszawy. Jako przedstawiciel nurty Młodej Polski zajmował się skrajnościami i nietypowymi stanami ludzkiego umysłu. Jego wiersze czerpały inspiracje z bogatej twórczości Edgara Allana Poego, a w światku artystycznym był uznawany za jedną z najbardziej charakternych i charakterystycznych person. Adamowicz do 1944 roku mieszkał w Warszawie. Tworzył wbrew woli i cenzurze niemieckiego okupanta, często przemycając do swojej twórczości erotykę i wątki seksualne. Został przymusowo ewakuowany po powstaniu warszawskim. Właśnie to wydarzenie sprawiło, że słuch po artyście zaginął. Do dziś nie jest znane miejsce jego dalszego pobytu.

Polski inżynier i uczony

Sportowcy oraz artyści nie byli jedynym celem niemieckich oraz radzieckich okupantów. Z tego powodu wielu uczonych, w tym inżynierów, zaginęło na skutek działań wojennych. Jednym z nich był dyrektor Dyrekcji Kolei Państwowych – Paweł Prachtel-Morawiański. Był inicjatorem utworzenia pułku saperów kolejowych oraz w znacznym stopniu wpłynął na odbudowę infrastruktury kolejowej. Jako mieszkaniec Lwowa, prawdopodobnie padł ofiarą radzieckiej akcji eksterminacji polskie inteligencji. Wartym zapamiętania jest jego stopień wojskowy, od 1924 roku był oficerem pospolitego ruszenia. Nie do końca wiadomo jaki los spotkał Morawiańskiego. Po zakończeniu II wojny światowej Sąd we Lwowie przekazał w uzasadnieniu procesu o uznanie go za poległego, że “13 kwietnia 1940 miał zostać aresztowany we Lwowie przez Niemców i jego dalsze losy były nieznane. Sprzecznością w tej wersji wydarzeń jest fakt, iż Lwów znajdował się wówczas pod okupacji radziecką.

Dodaj komentarz